Impresum

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf pri Dunaju
Tel: 02235/44600
Fax:02235/44545

E-Mail: info-austria@hager.com
© Hager Electro Ges.m.b.H.
S pridržkom zmote in tehničnih sprememb.
Direktor
Alexander Rupp

Sedež podjetja
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf

Številka vpisa v register:
FN 117941 v

ID DDV:
ATU14757501

Odgovornost

S potrebno skrbnostjo pri oblikovanju svojega spletnega mesta smo storil vse, da bi se prepričali, da so objavljene informacije točne in podatki ažurni, vendar Hager Electro Ges.m.b.H ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti in si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino tega spletnega mesta, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Hager Electro Ges.m.b.H niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo na celem svetu, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom, uporabo in/ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta in/ali informacij na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini.
Razširjeno izkanje
 • Energetski razdelilci
  in števčni sistemi
  Sistemi napeljevanja in
  prostorni priključni sistemi
  Stavbno krmiljenje
  Servis &
  Prenos podatkov
   
  Podjetje
  Kontakt
   
  Impresum
  Cookies
  Privacy